För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.
Sökning kan ske på flera sätt.
Den enklaste sökningen kommer man åt navigeringsmenyn, i sökrutan.
Sökning utan prefix
Om sökning görs utan prefix så måste minst ett av de angivna sökorden ingå i
resultatposten för att sökningen skall vara lyckad, man kan säga att det står
för "OR". Om endast ett sökord anges betraktas detta som "AND", dvs. ordet måste
finnas i sökt post.
STOL Visar poster som innehåller ordet stol.
STOL PALL Visar poster som innehåller orden STOL eller PALL
Sök med citationstecken
Söker efter träffar med exakt den angivna ordföljden.
"BLÅ STOL" Resultatposterna måste innehålla strängen "blå stol" i angiven ordföljd
Sök med plustecken (+)
Det angivna order eller söksträngen måste finnas med bland träffarna. Man kan säga att
+ tecknet står för "AND".
+STOL Resultatposterna måste innehålla ordet stol.
+"BLÅ STOL" Resultatposterna måste innehålla strängen "blå stol" i angiven ordföljd
Sök med minustecken (-)
Det angivna ordet eller söksträngen får inte finnas med bland träffarna. Man kan säga att
- tecknet står för "NOT".
-STOL Resultatposterna får inte innehålla ordet stol.
-"BLÅ STOL" Resultatposterna får inte innehålla strängen "blå stol" i angiven ordning
Sök med jokertecken (?, *)
? ersätter ett tecken.
* ersätter en sekvens av tecken.
ST?L Matchar t.ex. stål, stol
ST*L Matchar t.ex. stål, stol, ställ, strandpall
Sök med små och stora bokstäver
Det har ingen betydelse om små eller stora bokstäver används i sökningen.
Start > Hjälp > Söktips
Annonser